Yükleniyor...
0(553)107 19 13 İletişim
0(216)939 33 42 (Pazartesi - Cuma / 09:30 - 18:00)

Broker Sözleşmesi

STOKSUZSAT.COM ENTEGRE E-TİCARET BROKERLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Tarih : …../..…./………

1-TARAFLAR Mimar Sinan Mh. Ulubatlı Hasan Cd. No:123 K:3 D:6 Çekmeköy - İSTANBUL adresinde kurulu bulunan 9750204063 vergi numaralı stoksuzsat.com /YK Ticaret firması ile ……………………………………………………………………………………………….. adresinde kurulu / mukim bulunan ……………………………………TC/VKN no.lu ............................……….. arasında aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır. Bundan böyle stoksuzsat.com /YK ticaret "ŞİRKET", ………………………………………… "BROKER" olarak tanımlanacaktır.

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ
ALAN ADI (DOMAIN):
XML SATIN ALMA :
ÖDEME SECENEĞİ :
( ) Banka havalesi veya eft ile odeme
( ) Nakit olarak ödeme
( ) Kredi kartı ile ödeme

3 - KAVRAMLAR
BROKER : ŞİRKET ile işbu brokerlik sözleşmesini imzalayan, domainini aldığı bir internet sitesi üzerinden verilecek hosting hizmeti ile entegre olarak e-ticaret sitesi verilen ve bu site üzerinden yaptığı ticaretinden gelir elde eden kişiyi,
Sanal Mağaza : BROKER için bu sözleşmede belirtilen domaine tahsis edilen entegre e-ticaret sitesini,
Stoksuzsat entegre e-ticaret sistemi : ŞİRKET tarafından kullanılan teknik altyapıyı ifade eden markayı,
e-ticaret : İnternet üzerinden yapılan elektronik ticaret sistemini,
Liste fiyatı : ŞİRKET tarafından daha önce tespit edilmiş ve belirlenmiş olan, sanal mağazanın admin panelinde yayınlanarak BROKER'in kazancının hesaplanmasında kullanılacak olan taban fiyatı,
Etiket fiyatı : BROKER tarafından belirlenmiş olan, sanal mağazanın admin panelinde yayınlanarak BROKER'in kazancının hesaplanmasında kullanılacak olan, sanal mağazadaki ürün, mal veya hizmetin satış fiyatını
Kazanç hak ediş tutarı : İşbu sözleşmenin 6-b ve 6-d maddelerinde belirlenen formül ile hesaplanacak olan, BROKER'in almaya hak kazandığı net tutarı ifade eder.

4-KONU
a) Bu sözleşme, ŞİRKET tarafından e-ticaret brokerliği sistemine kabul ve web hosting ücreti karşılığında BROKERE sunulan e-ticaret satış sistemine ve bu sistemde komisyon karşılığı yapılacak satışlara ilişkin hususları düzenler.
b) İnternet tabanında çalışan elektronik ticaret sistemi stoksuzsat E-ticaret ile ilgili içerik, barındırma şartları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetler de sözleşmede yer verildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
c) BROKER, kullanım suresi boyunca belirlenen web adresinde sistemi internet üzerinden müşterilerine sunabilir.
d) BROKER'e tahsis edilen siteden yapılan satışlara ait her türlü ödeme ŞİRKET'in resmi hesaplarına geçmektedir. ŞİRKET, sanal mağazanın aylık kazançlarını hesaplayarak BROKER Gerçek kişi ise gerekli olan stopaj kesintisinin yapılmasının ardından, komisyon ücretini BROKER' in banka hesabına yatırır. BROKER tüzel kişilik ise, BROKER Tarafından BRÜT kazancın üzerine KDV dahil edilmiş olarak kesilen faturanın ŞİRKET'e teslim edilmesinin ardından, komisyon ücretini BROKER' in banka hesabına yatırır.

5-PAKET İÇERİĞİ
a) stoksuzsat entegre e-ticaret sistemi sözleşme hükümlerine uyulması şartıyla BROKER' e tahsis edilmektedir.
b) Stoksuzsat entegre e-ticaret sistemi;
-Doğrudan tüketiciye satış sistemi,
-XML veya API ile ürün entegrasyonu,
-stoksuzsat ödeme sistemi entegrasyonu,
Tüketicinin adresine teslim, şeklindeki özellik ve hizmetleri içermektedir.
b) Stoksuzsat entegre e-ticaret sitelerine ürün tanımları ana sistem üzerinden entegre edilmekte ve sitelerin SSL ve diğer güvenlik teknolojileri ŞİRKET tarafından kurulmaktadır.
c) Entegre e-ticaret sitesi üzerindeki sanal poslar ŞİRKET tarafından ana sisteme entegre edilmektedir. Entegre e-ticaret sitesi üzerinden satılan her ürünü tedarik etmek ve müşteriye ŞİRKET faturası ile BROKER' e tahsis edilen satış sitesi adına ulaştırmak ŞİRKET'in sorumluluğundadır. 2 (iki) adet e-mail adresi SPAM için kullanılmamak şartıyla BROKER' e tahsis edilmektedir. Tahsis edilen e-mail adreslerinin SPAM olarak kullanılması durumunda BROKER işbu sözleşme gereğince yükümlü olduğu gerekli özen ve tedbiri göstermemiş kabul edilecektir.

6-BROKERLİK (KOMİSYON) ÜCRETLERİ
a) Stoksuzsat entegre e-ticaret brokerliği sistemine kabul ve giriş bedeli olarak peşin ............. TL (.................................. Türk Lirası) TL ödenir. İlk yıl için ayrıca hosting ücreti ödenmemektedir. Ancak, ikinci yıl, yıllık olarak peşinen 450.-TL+KDV, takip eden yıllarda da ikinci yıl fiyatı üzerinden tefe oranında artırılarak bulunacak rakam + KDV miktarınca hosting ücreti ödenmektedir. Bu hosting ücretleri ödenmediği takdirde sanal mağaza askıya alınacaktır. 1 yıllık sürenin bitişinden sonra 5 (beş) işgünü içinde hosting ücreti ödenmemesi sözleşmenin feshi sebebidir.
b) BROKER, tahsis edilen sanal mağaza üzerinden satışı yapılan her ürünün liste fiyatı ile etiket fiyatı arasındaki farkın (Ürün Satış Karı ) %20 stopajı ve diğer vergileri ile BROKER'e tahsis edilecek olan sanal mağazanın admin panelinde yer alacak ve ŞİRKET tarafından belirlenecek olan banka kart komisyonu ve lojistik bedelleri kesilerek elde edilen toplam net rakam BROKER'in banka hesabına yatırılır.
c) BROKER'e tahsis edilen sanal mağaza üzerinden verilen her sipariş BROKER'in kendi sitesinin yönetim panelinde de görünecektir.
d) Sitenin yönetim panelinde, sanal mağaza üzerinden yapılan satışlar aylık rapor şeklinde görünecektir.
e) Hesap kesim tarihi her ayın son günüdür.
f) BROKER'e ait kazancın hesabına yatırılacağı tarih Devam eden ayın 21. günüdür. Ancak ŞİRKET, komisyon (brokerlik) ücretlerini ödeme tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 21. günün resmi tatil günlerine gelmesi durumunda takip eden ilk işgünü ödeme yapılır.
g) BROKER'in hesabına yatırılacak komisyon ücretinin alt sınırı 2015 ve 2016 senesi için 50.-TL (ELLİ Türk Lirası) dir. 50.-TL nin altındaki komisyon ücreti hak edişleri Broker'ın hesabına Harcama puanı ( Sanal Para ) olarak işlenir, broker harcama puanları ile sanal mağazasından dilediği ürünü satın alabilir veya biriktirerek yıl sonunda hosting ücretini ödemek için kullanabilir. Yatırılacak komisyon ücretleri alt sınırı her sene için ŞİRKET tarafından tekrar belirlenerek, BROKER'e tahsis edilecek olan sanal mağazanın admin panelinde yayınlanacaktır.

7-TEKNİK HUSUSLAR
a) stoksuzsat entegre e-ticaret sistemi, BROKER' e sermayesizticaret.com adresinde tanımlanan her ürünü sitesinde yayınlanacak şekilde altyapıyı oluşturur. Yayınlanan içerik ŞİRKET tarafından güncellenecektir.
b) BROKER' e tahsis edilen entegre e-ticaret sitesinin ödeme sistemi ve sanal pos entegrasyonları ŞİRKET tarafından sağlanacaktır. Entegre e-ticaret sitesinde bulunan banka hesap bilgileri ve sanal poslar ŞİRKET'e ait olacaktır.
c) BROKER, entegre e-ticaret sitesi üzerinden satışa sunulan ürünler ve gerçekleşen siparişler ile ilgili her türlü bilgiyi sitenin yönetim panelinden takip edebilecektir.
d) Yazılım ŞİRKET'in serverlarında barındırılır ve hiçbir şekilde BROKER' e FTP şifresi verilmez. Dolayısıyla ŞİRKET, BROKER' lere yazılımın kaynak kodlarına ve database yapısına erişim izni vermez.
e) BROKER, ŞİRKET'in izin verdiği ve ilan ettiği ölçüde, sanal mağazasına reklam alabilir. Bu reklam ve ilanların ŞİRKET tarafından onaylanması gerekmektedir. ŞİRKET, BROKER'in reklam ve ilan verme hakkını istediği zaman ortadan kaldırabilir.
f) sanal mağazada ŞİRKET'ın yayınlayacağı bütün reklam ve ilanlardan elde edilen gelirler ŞİRKET'e aittir. Bu gelirler ŞİRKETin hesabına aktarılır. Reklam ve sair gelirlerden BROKER'e verilecek olan primin esas alınacağı formüller ŞİRKET tarafından sanal mağazanın yönetim panelinde duyurulacaktır. ŞİRKET, bu reklam ve sair gelirlerden BROKER'e prim vermek zorunda olmadığı gibi, hiç prim vermeme hakkını saklı tutmaktadır.
g) Sanal mağazadan alışveriş yapan müşterilere ait e-mail, telefon ve adres bilgileri BROKER tarafından elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanılacaktır. BROKER bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşamayacağı gibi zinsiz sms ve/veya e-mail gönderimlerinden BROKER sorumlu olacaktır.

8-XML SATIN ALMA VE KULLANMA
a) BROKER, stoksuzsat entegre e-ticaret paketi yerine bu paketin içeriğindeki ürün kategorilerinden ŞİRKET tarafından izin verilen kategorilere ait XML linklerini satın alabilir. XML'lerin kullanım süresi satın alma tarihinden itibaren 1 yıldır. 1 yıllık sözleşme süresi içinde ŞİRKET tarafından o kategoriye ait XML hizmetinin durdurulması halinde hizmet verilmeyen süreye ait bedel kullanılmayan ay hesabına göre kıstelyevm uygulanarak BROKER'a iade edilir. XML kullanımının sözleşme süresi içinde BROKER tarafından sonlandırılması halinde hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz.
b) BROKER satın aldığı XML'i mevcut e-ticaret sitesine ve/veya e-pazaryerlerinde işlettiği sanal mağazalarına entegre edebilir. c) BROKER, satın aldığı XML'i 3. kişilere ücretli ve/veya ücretsiz şekilde kullandıramaz, satamaz, kullanım haklarını devredemez, kiraya veremez. Bu durumlardan herhangi birinin tespiti halinde ŞİRKET sözleşmeyi tek taraflı feshederek XML servisi vermeyi sonlandıracak ve ürün sevkiyatı yapmayacaktır.Bu durumda BROKER ücret iadesi talep edemez. d) XML satın alınan kategorilerdeki ürünler, ŞİRKET tarafından BROKER'a bildirilen internet sitesinden kredi kartı veya banka havalesi yoluyla BROKER tarafından satın alınacaktır. Satın alması gerçekleşmeyen ürünlerin sevkiyatı ŞİRKET tarafından yapılmayacaktır. e) Ürünlerin ŞİRKET tarafından tedarik edilerek kargoya verilme süresi satın alma tarihinden itibaren 5(beş) işgünüdür. Bu sürede tedarik edilemeyen ürünler BROKER'a bilgi verilmek suretiyle iptal edilir. İptal durumunda BROKER'ın ödediği satın alma bedeli Şirket tarafından BROKER'a geri ödenir.f) ŞİRKET, xml dosyalarını güncel tutmak için azami gayreti göstermekle yükümlüdür. Buna rağmen xml dosyasında olduğu halde tedarik edilemeyen ürünle ilgili BROKER , ŞİRKET'ten herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. g) Tüketici tarafından iade edilen ürünlerle ilgili hesaplanmış olan BROKER Hakedişi BROKER'ın cari alacağından düşülür ve ödeme yapılmaz. Ödenmiş hakediş tutarları ise BROKER cari hesabına borç kaydedilir. f) BROKER, kasıtlı olarak ŞİRKET serverlarına zarar verecek şekilde fazla sayıda xml güncellemesi yapar ise ŞİRKET xml servisini ve sevkiyat hizmetini durdurur. BROKER, bu durumlarda ŞİRKET'in uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

9-YÜKÜMLÜLÜLÜKLER
Taraflar aşağıda yer alan yükümlülükleri yerine getireceklerini, yasaklara uyacaklarını ve yaptırımların uygulanmasını kabul ve taahhüt ederler.
a) stoksuzsat entegre e-ticaret sisteminin çalışacağı alan adı BROKER' in işbu sözleşmede belirttiği alan adıdır. BROKER dilediği zaman bu alan adını yazılı olarak bildirmek şartıyla değiştirebilir. BROKER, değişimden kaynaklanan masrafları karşılamakla yükümlüdür.
b) Sanal mağazanın sağlıklı bir şekilde teslimi ve sanal mağazanın olağanüstü haller ve mücbir sebepler dışında sağlıklı bir şekilde çalışacağı, teknik alt yapısı, güvenliği ve gelişimi, ŞİRKET'in sorumluluğundadır.
c) SANAL MAĞAZALARIN SATIŞ YAPABİLMESİ SANAL MAĞAZANIN TAHSİS EDİLDİĞİ BROKER'İN SORUMLULUĞUNDA VE İNSİYATİFİNDEDİR. ŞİRKET'İN ASLA BÖYLE BİR SORUMLULUĞU OLMADIĞI GİBİ, BROKER'E SATIŞ TAAHHÜDÜ VERİLMEMEKTEDİR. E-TİCARET ve SANAL MAĞAZA BROKERLİĞİ UZUN UĞRAŞLAR VE SİSTEMLİ ÇALIŞMA SONUCU KAZANÇ ELDE ETTİRİR. SİSTEME GİRİŞ YAPAN VE BU YOLLA TİCARET YAPMAK İSTEYEN KİŞİ BU BİLİNÇ DOĞRULTUSUNDA E-TİCARET BROKERİ OLMUŞTUR ve BUNU PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
d) Sanal mağazaların satış yapmaması durumunda, ŞİRKET' in BROKER'e, BROKER'in de ŞİRKET' e karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
e) Sanal mağazada satılacak ürünlerin, müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde müşteriye teslim edilmesi ve yapılan satışlardan dolayı elde edilen kazançların sözleşmede belirlenen şart ve tarihlerde BROKER'e ödenmesi ŞİRKET'in sorumluluğundadır.
f) Sanal mağazanın duyurulması, reklamlarının yapılması ve sanal mağazaya müşteri çekilmesi tamamen BROKER'in sorumluluğundadır. Bu sorumluluk brokerliğin gereklerinden olup, gerekli özen ve tedbirlerin alınmasını, basiretli bir tacir gibi davranılmasını gerektirecektir.
g) BROKER, e-ticaret brokerliği sistemine bir kere giriş yaptıktan sonra, kendisine özel olarak tahsis edilmiş sanal mağazasını, kodlara ve sunucuya müdahale olmaksızın ve işbu sözleşmede belirtilen fesih sebeplerini gerçekleştirmeksizin herhangi bir süre ile sınırlı olmadan kullanabilme hakkına kavuşacaktır.
h) Sitede kullanıcıya ait olan doldurulması gereken ŞİRKET tarafından onay verilmemiş kısımlardan ŞİRKET sorumlu değildir. Sitede Türk Ceza Kanununa göre suç oluşturabilecek cümleler ya da resimler olduğu takdirde, form üzerinde adı geçen BROKER sorumludur. BROKER, bu sorumluluğa sebebiyet vermemek için gerekli özen ve tedbiri gösterecektir.
i) Sitenin kullanımı ile diğer müşterilere ve bulunduğu sunucuya zarar veren, SPAM gerçekleştiren BROKER'in tespitinde gerekli kullanım kesintileri yapılarak, hizmet sonlandırılır. Gerekli kullanım kesinti hakları ŞİRKET'de saklıdır.
j) BROKER'e tahsis edilen site, kötü amaçlı saldırıya uğrarsa ŞİRKET bu saldırıyı önlemek için maksimum gayreti gösterir ve önlemeye çalışır. Ancak, BROKER'e tahsis edilen saldırıdan dolayı bağlı bulunan serverdaki diğer siteler olumsuz şekilde etkilenirse, ŞİRKET saldırı alan domaine (alan adına), saldırı bitene kadar ve her şey normale dönene kadar, erişimi engelleme veya siteyi geçici olarak kapatma hakkına sahiptir.
k) Taraflar, firma adı ve unvanı, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 14 (ondört) gün zarfında karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imzaya yetkili şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borçları ve yükümlülükleri önceden kabul eder.
l) Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve düzenlemelerden ŞİRKET sorumlu olmayacaktır.
m) Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla Türkiye Cumhuriyet Ticari Hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
n) BROKER, ŞİRKET'den bu sözleşme altında aldığı hizmetleri, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini her ne surette olursa olsun ŞİRKET'in önceden açık ve yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara devredemez, kiralayamaz, kullandıramaz veya paylaştıramaz. BROKER, bu amaçlarla, yazılı ve görsel medyada, internette veya başkaca herhangi bir mecrada ilan ve sair şeyler veremez. Kendi sanal mağazası için başkası tarafından verilen ilan ve duyuruları durdurmak ve ŞİRKET'i haberdar etmek BROKER'in sorumluluğundadır. BROKER bu sorumluluk için gerekli özen ve tedbiri göstermek zorundadır.
o) Sözleşme'nin tarafı olan BROKER, işbu sözleşmenin 8/n maddesindeki yükümlülüğe uymayan, aykırı davranan veya aykırı davranmak üzere olan diğer BROKER'leri duyduğu, gördüğü veya herhangi bir sebeple fark ettiği zaman hemen ŞİRKET'i durumdan haberdar etmek ve yükümlülüğüne aykırı davranan BROKER'i imkânı varsa engellemek zorundadır. İmkanı olmayan durumlarda dahi gerekli özen ve tedbiri göstermek zorundadır.
p) Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
q) Bu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
r) ŞİRKET 'den kaynaklanmayan, BROKER'in kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, altyapı gibi tüm aksaklıkları gidermek BROKER'in yükümlülüğündedir. Bundan dolayı ŞİRKET'in hiç bir sorumluluğu olmayacaktır. BROKER, sanal mağazada kendisinden kaynaklı bir aksaklık olmaması için gerekli özen ve tedbiri göstermek zorundadır.
s) Taraflar birbirilerine yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecektir. Bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alarak, gereken özen ve tedbiri gösterecektir.
t) Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.
u) ŞİRKET, herhangi bir sınırlama ya da BROKER'in önceden iznine gerek olmaksızın BROKER'in ŞİRKET ile ticari ilişkisi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır.
v) Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu sebeplerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün sureyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
w) ŞİRKET, BROKER'in tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Herhangi bir üçüncü şahıs veya firmanın bu bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

9-SÖZLEŞMENİN FESHİ
a) Sözleşme, ŞİRKET'in yukarıda sayılan sözleşmeyi sonlandırma yetkileri dışında, BROKER'in itirazı olmadığı sürece devam edecektir. BROKER'e tahsis edilen sitenin, BROKER'in kontrolüne bırakılan kısımlarında başka network sistemleri ve e-ticaret sistemlerinin reklamının yapılması,Sahte ve taklit markalı ürünlerin sergilenmesi, toplum ahlakını bozucu, yüz kızartıcı, yasa dışı, çocukların ruh sağlığını ve gelişimini bozucu, kişi ve kurumların hak ve özgürlüklerini engelleyici veya kısıtlayıcı vb. içerik yayınlanmasının tespiti halinde hiçbir uyarı ve ihtar yapılmaksızın BROKER'in site erişimi durdurularak sözleşme ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir.
b) Yıllık hosting ücreti ödeme tarihinden itibaren, en geç 5 (beş) işgünü içinde ödenmeyen e-ticaret brokerliği sözleşmeleri, ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir.
c) İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine veya birkaçına aykırı davranmak, gerekli özen ve tedbiri göstermemek sözleşmenin feshi sebebidir.
d) ŞİRKET, beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması veya ticari gereklilikler sebebiyle 3 ay önceden bildirmek şartı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkını her zaman saklı tutmaktadır.
e) Bu sebeplerle fesih edilen sözleşme sebebiyle, BROKER hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

10-CEZAİ HÜKÜMLER
a) Taraflar, sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafa bildirimde bulunması ve bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ilgili eksikliklerin ve sorunların düzeltilememesi halinde sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
b) BROKER'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya gerekli özen ve tedbiri göstermemesi durumunda, ŞİRKET'in uğrayacağı her türlü maddi zarar BROKER tarafından karşılanacaktır.
c) BROKER'a tahsis edilen sanal mağaza amacının dışında kullanılmamalıdır. BROKER tarafından yapılan sözleşmeye aykırı her türlü hareket ve işlem ŞİRKET'i yasalar karşısında sorumlu bırakır ve cezai işlem uygulanmasına neden olursa söz konusu maddi cezaların ve bundan dolayı edilecek zarar tutarı kadar cezai şart uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

11-DİĞER HUSUSLAR Bu sözleşme, BROKER'in, stoksuzsat entegre e-ticaret brokerlik başvuru formunu doldurup imzalaması ile her iki taraf için bağlayıcıdır ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulamasın
dan doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu Brokerlik Sözleşmesi 11 madde ve 9 sayfa olarak, aşağıda imzaları bulunan taraflar arasında yukarıdaki şartlar dâhilinde ...../...../....... tarihinde İSTANBUL'DA düzenlenmiştir.

Sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca teati edilmiştir.

ŞİRKET BROKER
KAŞE VE İMZA
 
ŞİRKET BROKER
AD SOYAD VE İMZA
(11 MADDE VE 9 SAYFAYI OKUDUM, ANLADIM)Scroll to Top